GÃ¥ til indhold

Kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøpolitik

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. har siden 1996 betjent vore kunder med hensyn til behandling af restprodukter fra røggasrensning (RGP) med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse i udlandet.

DRH vil til stadighed sikre, at DRH's nuværende og nye kunder føler høj grad af sikkerhed og tilfredshed, ligesom myndighederne føler høj grad af tillid.

DRH ønsker at rådgive, vejlede og bistå kunderne på en sådan måde

 • at kunderne aflastes mest muligt i relation til håndtering af RGP,
 • at behandling af RGP sker på en mest mulig bæredygtig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde,
 • at DRH fremstår som en moderne, troværdig og kompetent partner.

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. vil derfor

 • kommunikere åbent med kunder, leverandører og myndigheder,
 • overholde gældende miljølovgivning og andre krav i de lande, hvor DRH opererer,
 • løbende forbedre de miljøforhold, DRH har indflydelse på samt forebygge forurening,
 • sikre, at DRH's høje faglige kompetence fastholdes,
 • efterleve kundernes kvalitetskrav,
 • stille kvalitets- og miljøkrav til underleverandører,
 • sikre, at DRH's ansatte føler sig værdsatte og medansvarlige,
 • løbende forbedre kvalitets- og miljøledelsessystemets effektivitet og
 • fastholde certificering efter ISO 9001 og ISO 14001.