GÃ¥ til indhold

Restprodukter fra industrivirksomheder

DRH har også erfaring med håndtering af restprodukter fra røggasrensning i industrivirksomheder.

Eksportprocessen

Når restprodukter skal transporteres til behandlingsanlæg i udlandet, kræves der en myndighedsgodkendelse. I den forbindelse tilbyder vi at varetage alle faser lige fra analyse, myndighedsbehandling, afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne i udlandet.

Analyse
DRH rekvirerer en repræsentativ prøve af produktet, som ønskes behandlet, fra virksomheden. DRH sender prøven til akkreditteret laboratorium med henblik på analyse. Hvis produktet opfylder kravene for modtagelse på behandlingsanlægget, kan ansøgningen til myndighederne påbegyndes.

Ansøgning til myndigheder
DRH indhenter nødvendige informationer fra virksomheden, hvorefter vi udarbejder det komplette ansøgningsmateriale. Vi indsender ansøgningen til myndighederne og har løbende kontakt med disse, indtil godkendelsen foreligger.

Afhentning/transport
Umiddelbart efter at den godkendte ansøgning foreligger, kan vor transportør påbegynde afhentning af restprodukterne. Restprodukterne eksporteres til Norge og Tyskland, hvor de nyttiggøres eller bortskaffes på forsvarlig vis. Tæt på 100% af restprodukterne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne til syreneutralisation i et udtjent kalkbrud i Norge eller som fyldmateriale i saltminer i Tyskland, som skal udfyldes for at undgå sammenstyrtninger. Derfor spares på jordens naturlige ressourcer.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.