GÃ¥ til indhold

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a.

Dataansvarlig
DRH – Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a
Kærvej 39
DK-5220 Odense SØ
Tlf. +45 66117060
CVR-nr. 17642936
Mail: drh@drh-amba.dk


Formål med brug af personoplysninger
Dansk RestproduktHåndtering behandler personoplysninger i forbindelse med kunde og leverandørforhold.
Personoplysninger behandles alene i den grad, det er nødvendigt for at opfylde et aftaleforhold. Ved oprettelse af et kunde-/leverandørforhold vil der blive oprettet personoplysninger på kontaktperson(er) hos kunde/leverandør i form af navn, evt. titel, arbejdsmailadresse og arbejdstelefonnummer.

Lovgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU’s forordning om databeskyttelse artikel 6 nr. 1 bogstav b.

 
Kontakt vedr. spørgsmål om personoplysninger
Har du spørgsmål til, hvilke persondata der registreres, skal du rette henvendelse på
drh@drh-amba.dk eller telefon + 45 66 11 70 60.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Vi har gode og tidssvarende IT-systemer, som sørger for sikker opbevaring af data, og vi har indgået databehandleraftaler med de tredjeparter, som behandler data på vegne af DRH.
 
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplys-ninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.


Periode for opbevaring
Dine personoplysninger gemmes kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet eller så længe det er påkrævet og tilladt i henhold til lovgivningen, og/eller så længe du har en aktiv tilknytning til DRH som ejer/ansat hos en af DRH’s kunder eller leverandører eller indtil du beder DRH om at slette informationer om dig.
Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

DRH har en aktiv slettepolitik.

Vedrørende ansatte i Dansk RestproduktHåndtering henvises til interne retningslinjer.
 

Dine rettigheder
I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.
Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Du bør altid først rette henvendelse til DRH som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, men du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1., hvis du er utilfreds med vores behandling af oplysninger og data vedrørende dig. 


Senest opdateret 15.08.2022