GÃ¥ til indhold

Salg af aktivt kul

DRH leverer aktivt kul til røggasrensning på affaldsenergianlæg i Danmark.

Aktivt kul

DRH leverer aktivt kul til røggasrensningen på affaldsenergianlæg i Danmark.

  • Aktivt kul fjerner effektivt dioxiner, furaner og tungmetaller i røggassen.
  • Den type aktivt kul, DRH leverer, er et regenereret produkt, som er meget konkurrencedygtigt i forhold til basis kul-produkter.
  • Anvendelsen af regenereret aktivt kul er med til at spare på de naturlige ressourcer.
  • Produktet leveres i silobil eller big bags efter ønske.

Ønskes flere informationer og tilbud på aktivt kul, kan vi kontaktes på tlf. 66 11 70 60 eller drh@drh-amba.dk.